CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (HOSE: D2D)

Industrial Urban Development JSC No. 2

58,200

700 (+1.22%)
13/08/2020 15:00

Mở cửa58,000

Cao nhất58,500

Thấp nhất57,600

KLGD238,820

Vốn hóa1,240

Dư mua17,520

Dư bán11,920

Cao 52T 86,000

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T183,439

NN mua4,780

% NN sở hữu5.65

Cổ tức TM2,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*15,147

P/E3.80

F P/E6.87

BVPS42,306

P/B1.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng D2D: SZC SZL SNZ HPG PHR
Trending: HPG (63.829) - VNM (45.436) - HVN (32.417) - MWG (32.401) - VN30F1M (27.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Hà Quan DũngCTHĐQT/Phó TGĐ1971CN QTKD2,562,5982011
Ông Lê Trọng ĐứcTVHĐQT-N/a1,067,749N/A
Ông Phạm Đức TùngTVHĐQT-N/a2016
Ông Thái Vũ ĐoàiTVHĐQT-N/a198,3402013
Ông Hồ Đức ThànhTGĐ/TVHĐQT1964KS Xây dựng/CN Kinh tế3,498,9232003
Ông Hồ Đình TháiPhó TGĐ1969KS Xây dựng122005
Ông Nguyễn Văn HiếuPhó TGĐ1974CN Luật/KS Xây dựng20,0462002
Bà Trần Thị Kim ThuTVHĐQT/Phó TGĐ1975CN Kinh tế1,070,7492016
Ông Trương LưuKTT/TVHĐQT1967CN Kinh tế3,203,2482007
Bà Hồ Thị Minh TâmTBKS-N/a1,067,7492012
Bà Lê Thanh ThúyThành viên BKS-N/a5002016
Ông Vũ Trọng DũngThành viên BKS-N/a5602016
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Hà Quan DũngCTHĐQT/Phó TGĐ1971CN QTKD1,284,0002011
Ông Lê Trọng ĐứcTVHĐQT-N/a535,000N/A
Ông Phạm Đức TùngTVHĐQT-N/a2016
Ông Thái Vũ ĐoàiTVHĐQT-N/a99,1702013
Ông Hồ Đức ThànhTGĐ/TVHĐQT1964KS Xây dựng1,740,0082003
Ông Hồ Đình TháiPhó TGĐ1969KS Xây dựng62005
Ông Nguyễn Văn HiếuPhó TGĐ1974CN Luật/KS Xây dựng10,0232002
Bà Trần Thị Kim ThuTVHĐQT/Phó TGĐ1975CN Kinh tế536,5002016
Ông Trương LưuKTT/TVHĐQT1967CN Kinh tế1,605,0002007
Bà Hồ Thị Minh TâmTBKS-N/a535,0002012
Bà Lê Thanh ThúyThành viên BKS-N/a7502016
Ông Vũ Trọng DũngThành viên BKS-N/a2802016
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Bà Lương Minh HiềnCTHĐQT1975N/a1,680,000N/A
Ông Hà Quan DũngPhó CTHĐQT/Phó TGĐ1971CN QTKD1,177,0002011
Ông Phạm Đức TùngTVHĐQT-N/a2016
Ông Thái Vũ ĐoàiTVHĐQT-N/a99,1702013
Ông Hồ Đức ThànhTGĐ/TVHĐQT1964KS Xây dựng1,237,0082003
Ông Hồ Đình TháiPhó TGĐ1969KS Xây dựng62005
Ông Nguyễn Văn HiếuPhó TGĐ1974CN Luật/KS Xây dựng10,0232002
Bà Trần Thị Kim ThuTVHĐQT/Phó TGĐ1975CN Kinh tế536,5002016
Ông Trương LưuKTT/TVHĐQT1967CN Kinh tế1,070,0002007
Bà Hồ Thị Minh TâmTBKS-N/a535,0002012
Bà Lê Thanh ThúyThành viên BKS-N/a7502016
Ông Vũ Trọng DũngThành viên BKS-N/a2802016