View with CTY479: HBC
Trending: VNM (28,023) - HPG (23,215) - FLC (19,663) - MSN (19,149) - MWG (18,819)
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

No 479 Joint Stock Company

Name: No 479 Joint Stock Company

Abbreviation:CIENCO4,. JCO 479

Address: 54 Nguyễn Du - Tp.Vinh - T.Nghệ An

Telephone: (84.238) 385 5226

Fax: (84.238) 385 6376

Email:cty479@hn.vnn.vn

Website:http://www.cty479.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 4913/QÐ-BGTVT

Issued date: 12/22/2005

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Đầu tư xây dựng công trình : giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng, nhà máy điện và công trình truyền tải điện
- Khảo sát, tư vấn xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi
- Sản xuất, mua bán VLXD, cấu kiện bê tông đúc sẵn, kết cấu thép và sản phẩm cơ khí
- Khai thác, mua bán, chế biến khoáng sản
- Mua bán máy móc, vật tư chuyên ngành xây dựng, giao thông, khai thác mỏ
- Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ, đường thuỷ
- Dịch vụ cho thuê, bảo dưỡng, sữa chữa thiết bị và xe máy
- Kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng...

- Tiền thân là sự kết hợp của 2 lực lượng làm Cầu và đường của 2 CTy 869 & 871 được thành lập vào tháng 08/1969
- Ngày 30/07/1994, thành lập CTy Công trình giao thông 479
- Ngày 22/12/2005, CTy chuyển đổi sang hình thức CTCP.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.