Cotec Construction Technology & Material JSC (OTC: Cotec)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with COTEC: CLG CTD HBC NVL
Trending: FLC (224,874) - DIG (153,187) - HPG (149,281) - CEO (147,502) - ROS (128,197)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
10/07/2014Resolution of Annual Shareholders' Meeting 2013
10/07/2014Audited Parent Company FS 2011
10/07/2014Audited Parent Company FS 2010

Cotec Construction Technology & Material JSC

Name: Cotec Construction Technology & Material JSC

Abbreviation:COTEC

Address: 14 Nguyễn Trường Tộ - P.12 - Q.4 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 54010999

Fax: (84.28) 54010777

Email:cotec@cotec.com.vn

Website:http://www.cotec.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Nonmetallic Mineral Product

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Lĩnh vực công nghiệp
- Bất động sản
- Lĩnh vực xây lắp
- Thương mại, dịch vụ
- Đầu tư tài chính...

- Tiền thân là Trung tâm Kinh tế Kỹ thuật VLXD số 1
- Ngày 05/05/1993, đổi tên thành CTy Kỹ thuật Xây dựng và VLXD Cotec

ItemsUnit
PriceVND
VolumeShares
Foreigner's, Yield%
Mkt CapbVND
Financial indicatorsmVND
EPS, BVPS, DividendVND
P/E, F P/E, P/BTimes
ROS, ROA, ROE%
1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.