Trending: HPG (50,276) - VNM (36,884) - FLC (28,596) - ITA (28,083) - ROS (26,162)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Post Project Development Joint Stock Company

Name: Post Project Development Joint Stock Company

Abbreviation:POST.,JSC

Address: 60 Ngõ Thổ Quan - P.Thổ Quan - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 35131299

Fax: (84.24) 35131314

Email:mail@congtrinhbuudien.vn

Website:http://www.congtrinhbuudien.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Tư vấn, lập dự án, quản lý dự án, thiết kế công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông và xây dựng
- Giám sát thi công, thẩm định, thẩm tra thiết kế công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
- Xây lắp các công trình thông tin bưu chính viễn thông nhóm B,C
- Xây lắp, sản xuất các cột Anten độ cao đến 50m
- Xây lắp các công trình thông tin loại vừa và nhỏ
- Sản xuất, mua bán phần mềm tin học, viễn thông...

- Tiền thân là CTCP Xây lắp Viễn thông Hà Nội được thành lập năm 2001
- Năm 2006, chia tách thành CTCP Phát triển Công trình Bưu Điện với quy mô lớn hơn

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.