Post Project Development Joint Stock Company (OTC: CongTrinhBuuDien)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS

P/E

F P/E

BVPS

P/B

Financial ratios of latest trading date, EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: FLC (226,477) - DIG (154,041) - HPG (149,831) - CEO (148,098) - ROS (128,576)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong

Post Project Development Joint Stock Company

Name: Post Project Development Joint Stock Company

Abbreviation:POST.,JSC

Address: 60 Ngõ Thổ Quan - P.Thổ Quan - Q.Đống Đa - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 35131299

Fax: (84.24) 35131314

Email:mail@congtrinhbuudien.vn

Website:http://www.congtrinhbuudien.vn

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Tư vấn, lập dự án, quản lý dự án, thiết kế công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông và xây dựng
- Giám sát thi công, thẩm định, thẩm tra thiết kế công trình thông tin liên lạc, bưu chính viễn thông
- Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp
- Xây lắp các công trình thông tin bưu chính viễn thông nhóm B,C
- Xây lắp, sản xuất các cột Anten độ cao đến 50m
- Xây lắp các công trình thông tin loại vừa và nhỏ
- Sản xuất, mua bán phần mềm tin học, viễn thông...

- Tiền thân là CTCP Xây lắp Viễn thông Hà Nội được thành lập năm 2001
- Năm 2006, chia tách thành CTCP Phát triển Công trình Bưu Điện với quy mô lớn hơn

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.