Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
- Sản xuất các cấu kiện kim loại
- Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng
- Sản xuất xe có động cơ, phụ tùng và bộ phận bổ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, xây dựng nhà các loại...

Đại diện theo pháp luật

• Họ và tên
• Chức vụTổng Giám đốc
• Số CMND
• Thường trú

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập2081 QÐ/CB
Giấy phép Kinh Doanh0100104637
Mã số thuế
Mốc lịch sử
- Tiền thân của công ty là nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô Ngo Gia Tự, được thành lập theo quyết định số 2081 QĐ/CB ngày 13/07/1968
- Tháng 6/1985: Đổi tên thành nhà máy sản xuất phụ tùng Ngô Gia Tự
- Tháng 5/1993: Công ty có tên gọi là nhà máy Ngô Gia Tự
- Ngày 15/06/1996: Được gọi là Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự
- Ngày 01/06/2010: Công ty đổi tên thành công ty TNHH MTV cơ khí Ngô Gia Tự
- Năm 2013: Công ty chuyển đổi mô hình sang CTCP theo quyết định số 3054/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2013 với tên gọi mới là CTCP Cơ khí Ngô Gia Tự với VĐL ban đầu là 106.8 tỷ đồng
Trụ sở chính
• Địa chỉLô CN2 - CCN Ngọc Hồi - H.Thanh Trì - Hà Nội
• Điện thoại(84.24) 3589 0721
• Fax(84.24) 3589 0721
• Emailmmc@ngt.com.vn
• Websitehttp://www.ngt.com.vn
Văn phòng đại diện