View with COKHINGOGIATU: PROMEXCO
Trending: HPG (63,829) - VNM (45,436) - HVN (32,417) - MWG (32,401) - VN30F1M (27,051)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
02/07/2014Regulations 2013
02/07/2014FS Quarter 3 of 2013
02/07/2014Audited FS 2012
02/07/2014Audited FS 2011
02/07/2014Audited FS 2010

Ngo Gia Tu Mechanical JCS

Name: Ngo Gia Tu Mechanical JCS

Abbreviation:Ngo Gia Tu,.JSC

Address: Lô CN2 - CCN Ngọc Hồi - H.Thanh Trì - Hà Nội

Telephone: (84.24) 3589 0721

Fax: (84.24) 3589 0721

Email:mmc@ngt.com.vn

Website:http://www.ngt.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Nonmetallic Mineral Product

Listing date:

Chartered capital: 106,800,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 2081 QÐ/CB

Issued date: 07/13/1968

Business license: 0100104637

Issued date: 06/22/2010

Main business scope:

- Sản xuất các cấu kiện kim loại
- Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng
- Sản xuất xe có động cơ, phụ tùng và bộ phận bổ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, xây dựng nhà các loại...

- Tiền thân của công ty là nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô Ngo Gia Tự, được thành lập theo quyết định số 2081 QĐ/CB ngày 13/07/1968
- Tháng 6/1985: Đổi tên thành nhà máy sản xuất phụ tùng Ngô Gia Tự
- Tháng 5/1993: Công ty có tên gọi là nhà máy Ngô Gia Tự
- Ngày 15/06/1996: Được gọi là Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự
- Ngày 01/06/2010: Công ty đổi tên thành công ty TNHH MTV cơ khí Ngô Gia Tự
- Năm 2013: Công ty chuyển đổi mô hình sang CTCP theo quyết định số 3054/QĐ-BGTVT ngày 03/10/2013 với tên gọi mới là CTCP Cơ khí Ngô Gia Tự với VĐL ban đầu là 106.8 tỷ đồng

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.