Trending: HPG (50,276) - VNM (36,884) - FLC (28,596) - ITA (28,083) - ROS (26,162)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong

Lighting - Electric Joint Stock Company

Name: Lighting - Electric Joint Stock Company

Abbreviation:LITEC,.JSC

Address: Số 77 - Tô Hiến Thành - Tp.Hà Nội

Telephone: (84.24) 39747890

Fax: (84.24) 39747892

Email:info@litec.com.vn

Website:http://www.litec.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Machinery Manufacturing

Listing date:

Chartered capital: 20,266,950,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0100382419

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

Sản xuất và kinh doanh đồ điện và chiếu sáng nhân tạo. Lắp đặt chiếu sáng nhân tạo, đường dây và trạm biến thế đến 35KV. Sản xuất sản phẩm gỗ nhân tạo, buôn bán hàng tư liệu sản xuất, tiêu dùng. Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và giao thông, thiết kế hệ thống điện chiếu sáng công cộng, hệ thống tín hiệu giao thông.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.