Cavico Transport Construction Corporation (OTC: CavicoGiaoThong)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (69,647) - MBB (65,986) - TCB (52,731) - STB (51,632) - VNM (50,378)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Cavico Transport Construction Corporation
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
05/08/2010Resolution of 2010 Annual Shareholders Meeting
06/30/2010Earnings in First Quarter of 2009
05/08/2010Audited FS 2009
05/08/2010Audited FS for 2008

Cavico Transport Construction Corporation

Name: Cavico Transport Construction Corporation

Abbreviation:CVCGT.,JSC

Address: Tầng 4 - Toà nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng - Từ Liêm - Hà Nội

Telephone: (84.24) 3768 5393

Fax: (84.24) 3768 5399

Email:info@cavicogiaothong.com

Website:http://www.cavicogiaothong.com

Exchange: OTC

Sector: Construction and Real Estate

Industry: Construction

Listing date:

Chartered capital: 40,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date: 04/10/2002

Business license: 011032000067

Issued date: 08/08/2007

Main business scope:

- Thi công
- Đầu tư
- Sản xuất công nghiệp

- Ra đời vào ngày 10/4/2002
-Đến ngày 8/8/2007, chính thức mang tên CTCP Cavico Giao Thông, vốn điều lệ 40 tỷ đồng

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.