The Energy Construction Joint Stock Company (OTC: CavicoEc)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
Trending: HPG (85,565) - ROS (79,529) - MBB (65,252) - SHB (65,069) - STB (53,119)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
The Energy Construction Joint Stock Company
- Hydropower - Irrigation construction
- Civil construction
- Transportation construction
- Earth loading
- Equipment dealing and leasing
- Construction material dealing
- Investment - Financial consultancy
- Hydropower - Urban zone investment…

PIC of Information Disclosure

• Full name
• Positions
• TelephoneNULL

Basic Information

Company typeJoint Stock Comapny
Establishment license
Business license0101616571
Tax code
Milestones
Headquarter
• Address7th Floor - Song Da Building - Pham Hung St. - My Dinh - Tu Liem Dist. - Hanoi
• Telephone(84.24) 3768 4111
• Fax(84.24) 3768 4644
• Emailinfo@cavicoec.com
• Websitehttp://www.cavicoec.com
Representative offices
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.