Cau Tre Export Goods Processing Joint Stock Company (OTC: CauTre)

View with CAUTRE: DVSC HAR HRS MBKE VCI
Trending: HPG (25,064) - CTG (22,294) - ROS (19,606) - VNM (18,951) - MBB (17,796)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
03/30/2018Audited FS 2017
03/29/2017Information Disclosure from companies
03/29/2017Regulations 2017
03/31/2017Annual report 2016
03/30/2017Audited FS 2016

Cau Tre Export Goods Processing Joint Stock Company

Name: Cau Tre Export Goods Processing Joint Stock Company

Abbreviation:CTE JSCO

Address: 125/208 Lương Thế Vinh - P.Tân Thới Hòa - Q.Tân Phú - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3961 2544  - (84.28) 3961 2543

Fax: (84.28) 39612057

Email:cautrejsco@cautre.vn

Website:http://cautre.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Manufacturing

Industry: Food Manufacturing

Listing date:

Chartered capital: 117,000,000,000

Listed shares: 11,700,000

Shares outstanding: 11,700,000

Status: Operating

Tax code: 0300629913

Establishment license:

Issued date:

Business license: 4103005762

Issued date: 12/21/2006

Main business scope:

- Sản xuất, chế biến, bảo quản thịt v à sản phẩm từ thịt
- Chế biến, bảo quản thủy sản và sản phẩm từ thủy sản
- Sản xuất và mua bán trà các loại, bánh, kẹo, thực phẩm, nước giải khát
- Mua bán thủy sản, nông lâm sản, động vật sống, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị và phụ tùng ngành chế biến thực phẩm - ngành tiêu dùng...

- Tiền thân là Xí nghiệp Chế biến hàng XK Cầu Tre được thành lập năm 1982

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.