View with CANGQUANGNINH: AMP BXBTQUANGNINH BXD CAMRANH DAT
Trending: MWG (26,245) - VNM (25,754) - HPG (24,303) - FPT (21,272) - VGI (16,992)
- Xếp dỡ hàng hóa
- Kho bãi
- Đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa
- Xuất nhập khẩu hàng hóa
Full namePositionsShare of ownership
• Mr Pham Cong DoanChairman of BOD49,212,432
• Mr Do Ngoc KhanhMember of BODN/A
• Mr Nguyen Van ManhMember of BODN/A
• Mr Bui Quang DaoCEO/Member of BOD27,264
• Mr Nguyen Quoc HungMember of BOD/Deputy CEON/A
• Mr Dinh Anh TuanDeputy CEO12,703
• Mr Hoang Trong TungDeputy CEO12,400
• Mr Quach Dinh PhuDeputy CEO9,955
• Mr Le Trung DungChief AccountantN/A
• Mr Nguyen Manh HungChief of Supervisory BoardN/A
• Ms Pham Thi TamMember of Supervisory BoardN/A
• Mr Phung Xuan DungMember of Supervisory BoardN/A
10/16/2017

Capital Increase History

ShareholderShareHolding %
T&T Cor.,LTD49,212,43298.33
12/31/2016
Chart cơ cấu sở hửu
12/31/2016

Legal Representative

• Full nameBui Quang Dao
• PositionsTGD
• ID card
• Address

Basic Information

Company typeJoint Stock Comapny
Establishment license
Business license5700100231
Tax code
Milestones
- Ngày 29/8/1977, Bộ Giao thông vận tải đã ra Quyết định số 2226 QĐ/TC thành lập Cảng Quảng Ninh và chuyển CT Cảng vụ, Hoa tiêu Hòn Gai - Cẩm Phả trực thuộc Cục đường biển về Cảng Quảng Ninh quản lý.
- Ngày 06/4/1991, Bộ
Giao thông Vận tải đã ra Quyết định tách bộ phận Cảng vụ thuộc Cảng Quảng Ninh ra thành lập Cảng vụ Quảng Ninh.
- Ngày 30/9/1991, Liên hiệp Hàng hải Việt Nam cũng có Quyết định tách bộ phận Hoa tiêu ra khỏi Cảng Quảng Ninh để thành lập Công ty Hoa tiêu khu vực III
- Ngày 30/8/2007, Cảng Quảng Ninh được chuyển thành Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 2681/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Headquarter
• Address1 Cái Lân - P.Bãi Cháy - Tp.Hạ Long - T.Quảng Ninh - Việt Nam
• Telephone(84.203) 82 5624
• Fax(84.203) 82 6118
• Emailquangninhport@vnn.vn
• Websitehttp://www.quangninhport.com.vn
Representative offices