Central Zone - Coal JSC (OTC: CZC)

Delisted

5,000

(%)
05/02/2019 00:00

Open5,000

High5,000

Low5,000

Vol

Market Cap.28.01

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High5,000

52Wk Low5,000

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*527

P/E9.49

F P/E5.60

BVPS12,690

P/B0.39

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with CZC: BMI BVH KBC
Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month0%

+/- 1 quarter0%

+/- 1 year0%

+/- From listing date0%

52 wk. High (-)*-

52 wk. Low (-)*-

Average Trading Volume/Day

Share vol./day-

Share vol./month-

Share vol./quarter-

Share vol./year-

52 Wk. Highest (-)*-

52 Wk. Lowest (-)*-

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.