CTCP Than Miền Trung (OTC: CZC)

Central Zone - Coal JSC

Đã hủy niêm yết

5,000

(%)
02/05/2019 00:00

Mở cửa5,000

Cao nhất5,000

Thấp nhất5,000

KLGD

Vốn hóa28.01

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 5,000

Thấp 52T5,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS527

P/E9.49

F P/E5.60

BVPS12,690

P/B0.39

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng CZC: API VCG VCR VGS
Trending: HPG (155,320) - SSI (93,935) - MBB (88,879) - ROS (84,610) - ITA (83,158)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết0%

Cao nhất 52 tuần (-)*-

Thấp nhất 52 tuần (-)*-

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (-)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.