CTCP Chứng khoán CV (OTC: CVS)

CV Securities Corporation

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CVS: DCM DGW PLX PVS SVC
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán CV

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Viet Ocean Securities4,000,00044.44
Jia Ming Hui855,0009.50
Li Zhong855,0009.50
Wong Tze Lam855,0009.50
Jang Min855,0009.50
Jang Wen855,0009.50
Nguyễn Kim Hậu725,0008.06