CTCP Chứng khoán CV (OTC: CVS)

CV Securities Corporation

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CVS: DCM DGW PLX PVS SVC
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán CV

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài4,275,00047.50Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước725,0008.06
Tổ chức nước ngoài4,000,00044.44
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2013Cá nhân trong nước5,000,000100Chart cơ cấu sở hửu