CTCP Chứng khoán CV (OTC: CVS)

CV Securities Corporation

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa

Dư mua

Dư bán

Cao 52T

Thấp 52T

KLBQ 52T

NN mua

% NN sở hữu

Cổ tức TM

T/S cổ tức

Beta-

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CVS: DCM DGW PLX PVS SVC
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán CV

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Jia Ming HuiCTHĐQT-N/a-N/A
Ông Jang WenPhó CTHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Kim HậuTVHĐQT/TGĐ Điều hành1971ThS QTKD725,0002017
Ông Vũ Xuân CôngPhó TGĐ1980CN Kinh tế2015
Bà Vũ Thị Thuý HàKTT1973Thạc sỹ Kinh tế2017
Bà Vũ Thị Hoài ThuTBKS-N/a-N/A
Bà Dương Thuỳ TrangThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Nguyễn Thu GiangThành viên BKS-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2015Bà Vũ Đình HưngCTHĐQT-N/a-N/A
Ông Lê Thế ViệtTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Vũ Xuân CôngTVHĐQT1980N/a-2015
Ông Nguyễn Anh TuấnTGĐ-N/a-N/A
Ông Nguyễn Huy HoàngQuyền KTT-N/a-N/A
Bà Phan Thị Hoàng BắcTBKS-N/a-N/A
Ông Mai Văn NamThành viên BKS-N/a-N/A
Bà Vũ Thùy GiangThành viên BKS-N/a-N/A