Electromechanics Materials Joint - Stock Company (OTC: CVC)

Delisted

4,400

(%)
07/21/2020 00:00

Open4,400

High4,400

Low4,400

Vol

Market Cap.9.68

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High8,500

52Wk Low4,400

52Wk Avg Vol577

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*204

P/E21.57

F P/E9.68

BVPS10,565

P/B0.42

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with CVC: BTD CX8 DAP G20 GKM
Trending: HPG (89,477) - MBB (71,352) - TCB (57,801) - VNM (51,036) - ACB (46,901)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Electromechanics Materials Joint - Stock Company

Price Change

+/- 1 week0%

+/- 1 month0%

+/- 1 quarter0%

+/- 1 year-48.24%

+/- From listing date-55.10%

52 wk. High (02/27/2020)*8,500

52 wk. Low (07/16/2020)*4,400

Average Trading Volume/Day

Share vol./day-

Share vol./month-

Share vol./quarter-

Share vol./year583

52 Wk. Highest (07/16/2020)*43,060

52 Wk. Lowest (05/15/2020)*100

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.