CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (HOSE: CTS)

Viet Nam Bank For Industry & Trade Securities JSC

8,990

(%)
20/08/2019 15:00

Mở cửa9,000

Cao nhất9,000

Thấp nhất8,850

KLGD44,050

Vốn hóa957

Dư mua1,830

Dư bán14,160

Cao 52T 12,900

Thấp 52T8,500

KLBQ 52T78,872

NN mua4,000

% NN sở hữu11.80

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS1,414

P/E6.36

F P/E5.56

BVPS12,842

P/B0.70

Mã xem cùng CTS: CTG SSI HCM BVH BSI
Trending: MWG (28.089) - VNM (27.538) - HPG (25.846) - FPT (21.785) - VGI (18.299)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam