CTCP Minh Khanh Capital Trading Public (HNX: CTP)

Minh Khang Capital Trading Public JSC

4,100

-100 (-2.38%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa4,300

Cao nhất4,300

Thấp nhất4,000

KLGD41,900

Vốn hóa50

Dư mua33,800

Dư bán104,200

Cao 52T 4,600

Thấp 52T2,000

KLBQ 52T38,912

NN mua-

% NN sở hữu0.81

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*531

P/E7.91

F P/E5.65

BVPS12,324

P/B0.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTP: TTF SJF DST HAP ASM
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Minh Khanh Capital Trading Public

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.89%

+/- Qua 1 tháng+32.26%

+/- Qua 1 quý+17.14%

+/- Qua 1 năm+95.24%

+/- Niêm yết-60.59%

Cao nhất 52 tuần (01/09/2020)*4,600

Thấp nhất 52 tuần (24/09/2019)*2,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)76,010

KLGD/Ngày (1 tháng)164,299

KLGD/Ngày (1 quý)112,272

KLGD/Ngày (1 năm)39,031

Nhiều nhất 52 tuần (18/08/2020)*679,681

Ít nhất 52 tuần (23/03/2020)*10