CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI)

Cuong Thuan IDICO Development Investment Coporation

22,400

200 (+0.90%)
26/02/2020 09:39

Mở cửa22,300

Cao nhất22,400

Thấp nhất22,300

KLGD30,100

Vốn hóa1,411

Dư mua2,100

Dư bán8,240

Cao 52T 25,900

Thấp 52T19,600

KLBQ 52T553,607

NN mua-

% NN sở hữu18.78

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,275

P/E17.41

F P/E9.88

BVPS23,126

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTI: CII DIG VRC DPG DHA
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.10%

+/- Qua 1 tháng-2.18%

+/- Qua 1 quý-4.68%

+/- Qua 1 năm-10.40%

+/- Niêm yết+44.29%

Cao nhất 52 tuần (04/03/2019)*25,900

Thấp nhất 52 tuần (05/02/2020)*19,550

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)61,075

KLGD/Ngày (1 tháng)142,495

KLGD/Ngày (1 quý)289,405

KLGD/Ngày (1 năm)551,084

Nhiều nhất 52 tuần (18/10/2019)*2,056,810

Ít nhất 52 tuần (04/02/2020)*14,620