CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI)

Cuong Thuan IDICO Development Investment Coporation

14,600

(%)
25/09/2020 15:00

Mở cửa14,700

Cao nhất14,700

Thấp nhất14,100

KLGD629,290

Vốn hóa800

Dư mua8,100

Dư bán64,500

Cao 52T 24,000

Thấp 52T11,100

KLBQ 52T526,327

NN mua-

% NN sở hữu10.33

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,191

P/E12.26

F P/E8.16

BVPS24,041

P/B0.61

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTI: ASM CII HPG ROS ITA
Trending: HPG (49.259) - VNM (46.196) - MBB (41.184) - MWG (39.167) - HSG (36.302)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO