CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI)

Cuong Thuan IDICO Development Investment Coporation

14,700

(%)
06/07/2020 15:00

Mở cửa14,950

Cao nhất14,950

Thấp nhất14,500

KLGD396,710

Vốn hóa926

Dư mua40,410

Dư bán25,610

Cao 52T 24,000

Thấp 52T14,500

KLBQ 52T519,319

NN mua-

% NN sở hữu10.91

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,191

P/E12.34

F P/E8.22

BVPS23,413

P/B0.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTI: CII ROS TNI HQC HVN
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO