CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI)

Cuong Thuan IDICO Development Investment Coporation

22,200

(%)
25/02/2020 15:00

Mở cửa22,200

Cao nhất22,200

Thấp nhất21,950

KLGD91,800

Vốn hóa1,399

Dư mua2,000

Dư bán22,030

Cao 52T 25,900

Thấp 52T19,600

KLBQ 52T553,607

NN mua-

% NN sở hữu18.78

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,275

P/E17.41

F P/E9.88

BVPS23,126

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTI: CII DIG VRC DPG DHA
Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO