CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI)

Cuong Thuan IDICO Development Investment Coporation

22,500

-150 (-0.66%)
19/02/2020 10:40

Mở cửa22,700

Cao nhất22,700

Thấp nhất22,000

KLGD45,720

Vốn hóa1,417

Dư mua520

Dư bán22,400

Cao 52T 25,900

Thấp 52T19,600

KLBQ 52T569,434

NN mua-

% NN sở hữu18.79

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,275

P/E17.76

F P/E10.08

BVPS23,126

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTI: KSB ROS TCB CTG GTN
Trending: CTG (30.444) - VNM (30.019) - MBB (27.546) - HPG (26.184) - ROS (24.274)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO