Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG)

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade

20,500

(%)
19/08/2019 15:00

Mở cửa20,600

Cao nhất20,800

Thấp nhất20,500

KLGD1,255,700

Vốn hóa76,330

Dư mua197,890

Dư bán151,080

Cao 52T 28,100

Thấp 52T17,900

KLBQ 52T4,270,890

NN mua26,850

% NN sở hữu30

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS1,454

P/E14.10

F P/E8.03

BVPS19,471

P/B1.05

Mã xem cùng CTG: MBB BID VCB TCB HPG
Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+0.49%

+/- Qua 1 tháng-6.39%

+/- Qua 1 quý-3.30%

+/- Qua 1 năm-21.15%

+/- Niêm yết+29.75%

Cao nhất 52 tuần (21/09/2018)*28,100

Thấp nhất 52 tuần (08/01/2019)*17,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,366,550

KLGD/Ngày (1 tháng)2,602,372

KLGD/Ngày (1 quý)2,830,423

KLGD/Ngày (1 năm)4,270,890

Nhiều nhất 52 tuần (13/03/2019)*14,616,340

Ít nhất 52 tuần (11/06/2019)*1,143,400