Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG)

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade

20,600

450 (+2.23%)
13/12/2019 15:00

Mở cửa20,250

Cao nhất20,700

Thấp nhất20,250

KLGD3,962,760

Vốn hóa76,702

Dư mua95,050

Dư bán299,400

Cao 52T 23,400

Thấp 52T17,900

KLBQ 52T3,684,912

NN mua2,003,060

% NN sở hữu29.41

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,454

P/E13.86

F P/E7.90

BVPS20,110

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTG: MBB VCB BID HPG TCB
Trending: VNM (24.106) - HPG (23.857) - MSN (20.141) - FLC (17.053) - MWG (16.417)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.48%

+/- Qua 1 tháng-4.63%

+/- Qua 1 quý-1.20%

+/- Qua 1 năm-7.83%

+/- Niêm yết+30.02%

Cao nhất 52 tuần (18/03/2019)*23,400

Thấp nhất 52 tuần (08/01/2019)*17,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,586,786

KLGD/Ngày (1 tháng)3,055,612

KLGD/Ngày (1 quý)3,108,688

KLGD/Ngày (1 năm)3,652,191

Nhiều nhất 52 tuần (13/03/2019)*14,616,340

Ít nhất 52 tuần (28/08/2019)*910,800