Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (HOSE: CTG)

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade

22,650

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa84,335

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 27,800

Thấp 52T17,200

KLBQ 52T4,880,636

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,044

P/E11.08

F P/E8.88

BVPS21,760

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CTG: BID MBB VCB HPG ACB
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+8.63%

+/- Qua 1 tháng+1.57%

+/- Qua 1 quý+14.11%

+/- Qua 1 năm+11.30%

+/- Niêm yết+14.65%

Cao nhất 52 tuần (06/02/2020)*27,750

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*17,200

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,647,875

KLGD/Ngày (1 tháng)4,156,107

KLGD/Ngày (1 quý)5,294,644

KLGD/Ngày (1 năm)4,869,524

Nhiều nhất 52 tuần (04/02/2020)*14,852,770

Ít nhất 52 tuần (28/08/2019)*910,800