CTCP Công trình 6 (HNX: CT6)

Construction Joint Stock Company No6

Đang bị kiểm soát

3,400

(%)
20/02/2020 15:02

Mở cửa3,400

Cao nhất3,400

Thấp nhất3,400

KLGD

Vốn hóa21

Dư mua

Dư bán800

Cao 52T 4,500

Thấp 52T3,400

KLBQ 52T18

NN mua-

% NN sở hữu0.16

Cổ tức TM1,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*-1,595

P/E-2.13

F P/E10.38

BVPS6,137

P/B0.55

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CT6: AAA PET CTP REE ROS
Trending: VNM (30.048) - CTG (28.088) - MBB (26.544) - HPG (25.542) - ROS (25.360)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công trình 6