Sở Giao dịch Chứng khoán Campuchia (Cambodia: CSX)

Cambodia Securities Exchanger

Trending: HPG (50.150) - VNM (36.421) - FLC (28.285) - ITA (27.659) - MWG (26.082)
Tổ chức, quản lý, điều hành việc mua bán chứng khoán; quản lý điều hành hệ thống giao dịch; thực hiện hoạt động quản lý niêm yết, công bố thông tin, giám sát giao dịch, hoạt động đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán và một số hoạt động khác.

Thông tin thành lập

Loại hình công tyCông ty cổ phần
Giấy phép thành lập
Giấy phép Kinh Doanh
Mã số thuế
Mốc lịch sử
Trụ sở chính
• Địa chỉ25th Floor Canadia Tower - 315 Preah Ang Duong Street - Sangkat Wat Phnom - Khan Daun Penh - Pnom Penh - Cambodia
• Điện thoại(855) 23 958 888
• Fax(855) 23 955 558
• Emailinfo@csx.com.kh
• Websitehttp://www.csx.com.kh
Văn phòng đại diện