CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE)

Century Land JSC

24,400

-200 (-0.81%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa24,800

Cao nhất24,950

Thấp nhất24,200

KLGD1,116,610

Vốn hóa1,952

Dư mua96,470

Dư bán47,770

Cao 52T 25,300

Thấp 52T14,800

KLBQ 52T503,342

NN mua280

% NN sở hữu19.64

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,860

P/E5.06

F P/E4.92

BVPS25,113

P/B0.97

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRE: HSG ACB HPG VRE DXG
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bất động sản Thế Kỷ

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.09%

+/- Qua 1 tháng+10.41%

+/- Qua 1 quý+33.33%

+/- Qua 1 năm-1.01%

+/- Niêm yết-21.92%

Cao nhất 52 tuần (15/10/2019)*25,250

Thấp nhất 52 tuần (03/04/2020)*14,800

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,263,346

KLGD/Ngày (1 tháng)1,241,044

KLGD/Ngày (1 quý)986,689

KLGD/Ngày (1 năm)503,342

Nhiều nhất 52 tuần (12/06/2020)*2,405,030

Ít nhất 52 tuần (16/03/2020)*130