CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

11,350

-50 (-0.44%)
03/04/2020 15:00

Mở cửa11,400

Cao nhất11,400

Thấp nhất11,350

KLGD12,480

Vốn hóa170

Dư mua700

Dư bán2,250

Cao 52T 18,300

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T96,076

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E14

F P/E11.89

BVPS11,944

P/B0.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: CVT CRE CMV CMX CSM
Trending: VNM (56.126) - MWG (55.398) - HVN (46.415) - VCB (43.821) - VIC (36.710)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam