CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

13,500

100 (+0.75%)
17/01/2020 15:00

Mở cửa13,400

Cao nhất13,500

Thấp nhất13,300

KLGD19,820

Vốn hóa202

Dư mua2,440

Dư bán5,320

Cao 52T 22,300

Thấp 52T12,900

KLBQ 52T112,496

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E16.46

F P/E13.98

BVPS13,292

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: HT1 HBE ACC SZL VCS
Trending: HPG (24.754) - CTG (22.288) - ROS (19.511) - VNM (18.896) - MBB (17.674)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam