CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

9,900

-300 (-2.94%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa10,200

Cao nhất10,200

Thấp nhất9,900

KLGD252,400

Vốn hóa148.50

Dư mua22,800

Dư bán7,400

Cao 52T 19,200

Thấp 52T8,800

KLBQ 52T185,275

NN mua9,200

% NN sở hữu0.43

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*359

P/E28.41

F P/E8.79

BVPS11,943

P/B0.85

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: ROS SHB TLD TCB POW
Trending: HPG (79.211) - ROS (72.180) - MBB (68.830) - STB (63.033) - SHB (62.763)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.