CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

12,400

150 (+1.22%)
01/10/2020 15:00

Mở cửa12,150

Cao nhất12,550

Thấp nhất12,150

KLGD208,910

Vốn hóa186

Dư mua42,050

Dư bán20,950

Cao 52T 14,400

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T69,449

NN mua-

% NN sở hữu0.26

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*359

P/E34.12

F P/E10.56

BVPS11,791

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: POW ACC CTG ADS AAM
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.64%

+/- Qua 1 tháng-2.75%

+/- Qua 1 quý+6.90%

+/- Qua 1 năm-12.43%

+/- Niêm yết+3.90%

Cao nhất 52 tuần (23/10/2019)*14,352

Thấp nhất 52 tuần (27/07/2020)*10,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)142,690

KLGD/Ngày (1 tháng)135,135

KLGD/Ngày (1 quý)127,125

KLGD/Ngày (1 năm)69,309

Nhiều nhất 52 tuần (01/09/2020)*362,820

Ít nhất 52 tuần (14/05/2020)*8,120