CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

13,250

-150 (-1.12%)
24/02/2020 15:00

Mở cửa13,400

Cao nhất13,400

Thấp nhất13,200

KLGD21,660

Vốn hóa199

Dư mua3,520

Dư bán3,110

Cao 52T 22,300

Thấp 52T12,900

KLBQ 52T111,363

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E16.46

F P/E13.98

BVPS11,944

P/B1.11

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: AAA C4G CSC ROS VNM
Trending: VNM (31.937) - CTG (26.205) - HPG (24.879) - MBB (24.832) - ROS (24.683)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.75%

+/- Qua 1 tháng-1.49%

+/- Qua 1 quý-1.12%

+/- Qua 1 năm-26.04%

+/- Niêm yết+11.02%

Cao nhất 52 tuần (21/03/2019)*22,347

Thấp nhất 52 tuần (15/11/2019)*12,907

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)23,978

KLGD/Ngày (1 tháng)27,282

KLGD/Ngày (1 quý)39,651

KLGD/Ngày (1 năm)111,363

Nhiều nhất 52 tuần (14/08/2019)*451,730

Ít nhất 52 tuần (10/01/2020)*15,780