CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

12,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa180

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 18,200

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T71,624

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*359

P/E33.43

F P/E10.34

BVPS11,724

P/B1.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: BMI CMV TVB CDC HQC
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.44%

+/- Qua 1 tháng+2.13%

+/- Qua 1 quý+4.80%

+/- Qua 1 năm-14.38%

+/- Niêm yết+0.54%

Cao nhất 52 tuần (16/08/2019)*18,205

Thấp nhất 52 tuần (10/03/2020)*11,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)100,527

KLGD/Ngày (1 tháng)110,384

KLGD/Ngày (1 quý)74,246

KLGD/Ngày (1 năm)71,340

Nhiều nhất 52 tuần (14/08/2019)*451,730

Ít nhất 52 tuần (14/05/2020)*8,120