CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

12,250

300 (+2.51%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa12,000

Cao nhất12,250

Thấp nhất12,000

KLGD129,650

Vốn hóa184

Dư mua15,080

Dư bán27,550

Cao 52T 18,200

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T70,244

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*359

P/E33.29

F P/E10.30

BVPS11,791

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: DAH VGC VPB MWG IMP
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam