CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

11,450

(%)
02/06/2020 15:00

Mở cửa11,400

Cao nhất11,450

Thấp nhất11,350

KLGD35,780

Vốn hóa172

Dư mua780

Dư bán5,660

Cao 52T 18,200

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T68,857

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*359

P/E31.89

F P/E11.95

BVPS11,724

P/B0.98

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: CRE CTS CVT DXG ACC
Trending: HPG (60.697) - VNM (45.532) - MWG (42.156) - HVN (40.819) - MBB (33.832)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam