CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

11,900

-250 (-2.06%)
14/08/2020 15:00

Mở cửa12,150

Cao nhất12,200

Thấp nhất11,900

KLGD121,670

Vốn hóa178

Dư mua8,220

Dư bán10,860

Cao 52T 18,200

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T69,106

NN mua-

% NN sở hữu0.26

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*359

P/E33.84

F P/E10.47

BVPS11,791

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: ACC AAA TGG HAG CRE
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam