CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

11,300

(%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa11,250

Cao nhất11,300

Thấp nhất11,250

KLGD17,040

Vốn hóa170

Dư mua380

Dư bán3,390

Cao 52T 18,800

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T99,554

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E13.88

F P/E11.79

BVPS11,944

P/B0.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: CRE CVT FPT CPC CLG
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam