CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

11,150

(%)
31/03/2020 15:00

Mở cửa11,150

Cao nhất11,250

Thấp nhất10,900

KLGD10,720

Vốn hóa167

Dư mua380

Dư bán3,480

Cao 52T 18,600

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T97,594

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E13.70

F P/E11.63

BVPS11,944

P/B0.93

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: CRE CVT CLG CNG SAB
Trending: VNM (71.892) - MWG (56.626) - VCB (55.299) - HVN (53.032) - VIC (44.688)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Gạch ngói Vĩnh Phúc30,000 (VND)66.68
CTCP Gốm sứ Haceco60,330 (VND)22.38
CTCP Sản xuất và Cung ứng dịch vụ vật liệu sản xuất Kontum30,000 (VND)49.80
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/06/2018CTCP Gạch ngói Vĩnh Phúc30,000 (VND)66.68
CTCP Gốm sứ Haceco60,330 (VND)22.38
CTCP Sản xuất và Cung ứng dịch vụ vật liệu sản xuất Kontum30,000 (VND)80