CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

12,200

350 (+2.95%)
03/07/2020 15:00

Mở cửa11,850

Cao nhất12,250

Thấp nhất11,800

KLGD195,300

Vốn hóa183

Dư mua24,160

Dư bán35,570

Cao 52T 18,200

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T70,467

NN mua-

% NN sở hữu0.04

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*359

P/E33.01

F P/E12.36

BVPS11,724

P/B1.04

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: HPG PET VRG AAV LIX
Trending: HPG (45.981) - VNM (41.262) - ITA (32.992) - FLC (31.140) - ROS (29.850)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam