CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

13,450

(%)
22/01/2020 15:00

Mở cửa13,500

Cao nhất13,550

Thấp nhất13,450

KLGD20,860

Vốn hóa202

Dư mua2,400

Dư bán5,730

Cao 52T 22,300

Thấp 52T12,900

KLBQ 52T113,381

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E16.52

F P/E14.03

BVPS13,292

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: BID CRE CTG FCN FIR
Trending: HPG (21.957) - CTG (19.391) - VCB (18.808) - MBB (17.487) - VNM (16.836)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam