CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

11,450

(%)
09/04/2020 15:00

Mở cửa11,450

Cao nhất11,450

Thấp nhất11,400

KLGD18,570

Vốn hóa172

Dư mua310

Dư bán3,750

Cao 52T 18,200

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T92,403

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E14.07

F P/E11.95

BVPS11,944

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: ACC CRE CVT SDA POW
Trending: MWG (77.824) - VNM (62.371) - HVN (61.930) - VCB (50.355) - VIC (43.692)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam