CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

12,150

-100 (-0.82%)
10/08/2020 15:00

Mở cửa12,250

Cao nhất12,300

Thấp nhất12,050

KLGD94,510

Vốn hóa182

Dư mua7,670

Dư bán16,850

Cao 52T 18,200

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T68,682

NN mua-

% NN sở hữu0.29

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*359

P/E34.12

F P/E10.56

BVPS11,791

P/B1.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: CCL CTI CVT MWG GAB
Trending: HPG (68.178) - VNM (46.095) - MWG (35.411) - HVN (33.004) - VN30F1M (27.211)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam