CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

13,350

-50 (-0.37%)
17/02/2020 15:00

Mở cửa13,400

Cao nhất13,400

Thấp nhất13,300

KLGD29,300

Vốn hóa200

Dư mua2,100

Dư bán8,450

Cao 52T 22,300

Thấp 52T12,900

KLBQ 52T113,357

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E16.46

F P/E13.98

BVPS11,944

P/B1.12

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: CTG COM CMX CNG CPA
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Gạch ngói Vĩnh Phúc30,000 (VND)66.68
CTCP Gốm sứ Haceco60,330 (VND)22.38
CTCP Sản xuất và Cung ứng dịch vụ vật liệu sản xuất Kontum30,000 (VND)49.80
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/06/2018CTCP Gạch ngói Vĩnh Phúc30,000 (VND)66.68
CTCP Gốm sứ Haceco60,330 (VND)22.38
CTCP Sản xuất và Cung ứng dịch vụ vật liệu sản xuất Kontum30,000 (VND)80