CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

12,150

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa182

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 15,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T67,761

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*359

P/E33.84

F P/E10.47

BVPS11,791

P/B1.03

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: FRT CLG HT1 AAA CSM
Trending: HPG (52.935) - VNM (42.921) - HSG (38.701) - MWG (30.564) - HVN (30.051)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2019Công ty TNHH Sản xuất và Xuất khẩu CRC Bình Phước180 (VND)95
Công ty TNHH Trường Sơn18,000 (VND)45
CTCP Công nghệ CRC-95
CTCP Gạch ngói Vĩnh Phúc29,400 (VND)98
CTCP Gốm sứ Haceco29,400 (VND)48
CTCP Liên doanh và Phát triển Năng lượng CRC-55
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Gạch ngói Vĩnh Phúc30,000 (VND)66.68
CTCP Gốm sứ Haceco60,330 (VND)22.38
CTCP Sản xuất và Cung ứng dịch vụ vật liệu sản xuất Kontum30,000 (VND)49.80
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
30/06/2018CTCP Gạch ngói Vĩnh Phúc30,000 (VND)66.68
CTCP Gốm sứ Haceco60,330 (VND)22.38
CTCP Sản xuất và Cung ứng dịch vụ vật liệu sản xuất Kontum30,000 (VND)80