CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

13,400

(%)
21/02/2020 15:00

Mở cửa13,400

Cao nhất13,450

Thấp nhất13,350

KLGD23,720

Vốn hóa201

Dư mua2,920

Dư bán9,050

Cao 52T 22,300

Thấp 52T12,900

KLBQ 52T111,907

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E16.46

F P/E13.98

BVPS11,944

P/B1.12

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: AAA C4G ROS CTG CPC
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
31/12/2018Mai Anh Tám1,500,00010
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
05/04/2018Mai Anh Tám1,500,00010