CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

11,450

(%)
08/04/2020 15:00

Mở cửa11,450

Cao nhất11,500

Thấp nhất11,300

KLGD11,830

Vốn hóa172

Dư mua580

Dư bán4,710

Cao 52T 18,200

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T93,582

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E14.07

F P/E11.95

BVPS11,944

P/B0.96

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: CVT ACC SDA LDG POW
Trending: MWG (65.265) - VNM (55.373) - HVN (52.618) - VCB (43.659) - VIC (38.445)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Cơ cấu lao động

31/12/2018

31/12/2018 31/12/2018

30/06/2018 30/06/2018

31/12/2017 31/12/2017