CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC)

Create Capital Viet Nam Joint Stock Company

11,300

(%)
27/03/2020 15:00

Mở cửa11,250

Cao nhất11,300

Thấp nhất11,250

KLGD17,040

Vốn hóa170

Dư mua380

Dư bán3,390

Cao 52T 18,800

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T99,554

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*814

P/E13.88

F P/E11.79

BVPS11,944

P/B0.95

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CRC: CRE FPT CNG CVT CCL
Trending: VNM (72.898) - VCB (55.409) - MWG (53.714) - HVN (53.179) - VIC (42.735)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Create Capital Việt Nam

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Mai Anh TámCTHĐQT/TGĐ1967ThS Kinh tế1,500,0002014
Ông Đặng Việt PhươngTVHĐQT1980ThS Kinh tế2018
Ông Hoàng Trung KiênTVHĐQT1981CN Kinh tế5,0002015
Ông Nguyễn Lâm TùngTVHĐQT1982ThS Kinh tế2015
Bà Dương Thị HuyếnTVHĐQT/Phó TGĐ1987CN Kinh tế50,0002010
Bà Vũ Thị ThủyKTT1978N/aN/A
Bà Phạm Thị HuếTBKS1993CN Kinh tế725,0002016
Bà Hà Thị HiếnThành viên BKS-N/a100N/A
Ông Nguyễn Tuấn LinhThành viên BKS1986CN Kinh tế10,0002014
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Mai Anh TámCTHĐQT/TGĐ1967ThS Kinh tế1,500,0002014
Ông Đặng Việt PhươngTVHĐQT1980ThS Kinh tế2018
Ông Hoàng Trung KiênTVHĐQT1981CN Kinh tế5,0002015
Ông Nguyễn Lâm TùngTVHĐQT1982ThS Kinh tế2015
Bà Dương Thị HuyềnTVHĐQT/Phó TGĐ1987CN Kinh tế50,0002010
Bà Vũ Thị ThủyKTT1978N/aN/A
Bà Phạm Thị HuếTBKS1993CN Kinh tế725,0002016
Bà Hà Thị HiếnThành viên BKS-N/a100N/A
Ông Nguyễn Tuấn LinhThành viên BKS1986CN Kinh tế10,0002014
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Mai Văn TámCTHĐQT/TGĐ1967ThS Kinh tế1,500,0002014
Ông Đặng Việt PhươngTVHĐQT1980ThS Kinh tế2018
Ông Hoàng Trung KiênTVHĐQT1981CN Kinh tế5,0002015
Ông Nguyễn Lâm TùngTVHĐQT1982ThS Kinh tế2015
Bà Dương Thị HuyềnTVHĐQT/Phó TGĐ1987CN Kinh tế50,0002010
Ông Chứ Đình DũngKTT1980CN Kinh tế2018
Bà Phạm Thị HuếTBKS1993CN Kinh tế725,0002016
Ông Đặng Tiến SỹThành viên BKS1981CN Kinh tế2,0002015
Ông Nguyễn Tuấn LinhThành viên BKS1986CN Kinh tế10,0002014