CTCP Cà phê Phước An (UPCoM: CPA)

PhuocAn Coffee Joint Stock Company

4,800

(%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa4,800

Cao nhất4,800

Thấp nhất4,800

KLGD

Vốn hóa113.41

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 4,800

Thấp 52T4,800

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*

P/E-

F P/E-

BVPS4,566

P/B1.05

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng CPA: A32 ABC AGC BCM CFV
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cà phê Phước An
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.