CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

47,900

-100 (-0.21%)
20/10/2020 15:00

Mở cửa47,900

Cao nhất47,900

Thấp nhất47,900

KLGD10

Vốn hóa676

Dư mua500

Dư bán2,310

Cao 52T 56,600

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T734

NN mua10

% NN sở hữu0.40

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.28

F P/E11.11

BVPS31,225

P/B1.53

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: CSM CSV FRT HAX CNG
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+6.21%

+/- Qua 1 tháng+1.48%

+/- Qua 1 quý+6.44%

+/- Qua 1 năm-0.36%

+/- Niêm yết+555.54%

Cao nhất 52 tuần (12/11/2019)*56,572

Thấp nhất 52 tuần (03/07/2020)*40,650

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,670

KLGD/Ngày (1 tháng)1,550

KLGD/Ngày (1 quý)1,642

KLGD/Ngày (1 năm)734

Nhiều nhất 52 tuần (24/08/2020)*43,420

Ít nhất 52 tuần (24/10/2019)*10