CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

59,400

3,600 (+6.45%)
14/11/2019 15:00

Mở cửa59,400

Cao nhất59,400

Thấp nhất59,400

KLGD10

Vốn hóa839

Dư mua

Dư bán1,880

Cao 52T 59,900

Thấp 52T48,300

KLBQ 52T188

NN mua-

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,393

P/E8.73

F P/E12.92

BVPS33,848

P/B1.75

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: NNC TDH TNG VND SFC
Trending: VNM (26.157) - HPG (23.556) - FLC (21.903) - MWG (20.134) - MBB (19.434)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu