CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

55,300

-4,100 (-6.90%)
18/11/2019 13:48

Mở cửa59,500

Cao nhất59,500

Thấp nhất55,300

KLGD6,340

Vốn hóa781

Dư mua

Dư bán3,920

Cao 52T 59,900

Thấp 52T48,300

KLBQ 52T188

NN mua10

% NN sở hữu0.44

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,393

P/E9.29

F P/E13.75

BVPS33,848

P/B1.63

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: SFC TNG VND VNM MWG
Trending: VNM (27.882) - HPG (22.387) - FLC (21.133) - MWG (20.841) - FPT (20.389)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-2.47%

+/- Qua 1 tháng+1.65%

+/- Qua 1 quý+2.41%

+/- Qua 1 năm+2.27%

+/- Niêm yết+614.75%

Cao nhất 52 tuần (12/11/2019)*59,900

Thấp nhất 52 tuần (30/11/2018)*48,282

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,087

KLGD/Ngày (1 tháng)334

KLGD/Ngày (1 quý)165

KLGD/Ngày (1 năm)214

Nhiều nhất 52 tuần (04/03/2019)*14,850

Ít nhất 52 tuần (08/03/2019)*10