CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,000

50 (+0.10%)
04/08/2020 15:00

Mở cửa50,000

Cao nhất50,000

Thấp nhất50,000

KLGD20

Vốn hóa706

Dư mua

Dư bán4,320

Cao 52T 56,600

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T322

NN mua-

% NN sở hữu0.43

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.82

F P/E11.56

BVPS31,234

P/B1.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: CMV PLX GAS UIC VGC
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+11.86%

+/- Qua 1 tháng+23%

+/- Qua 1 quý+13.64%

+/- Qua 1 năm+1.81%

+/- Niêm yết+584.28%

Cao nhất 52 tuần (12/11/2019)*56,572

Thấp nhất 52 tuần (03/07/2020)*40,650

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)182

KLGD/Ngày (1 tháng)235

KLGD/Ngày (1 quý)209

KLGD/Ngày (1 năm)322

Nhiều nhất 52 tuần (04/12/2019)*9,010

Ít nhất 52 tuần (05/08/2019)*10