CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

54,000

(%)
21/11/2019 15:00

Mở cửa53,700

Cao nhất54,000

Thấp nhất53,700

KLGD5,750

Vốn hóa763

Dư mua350

Dư bán4,840

Cao 52T 59,900

Thấp 52T48,300

KLBQ 52T241

NN mua-

% NN sở hữu0.45

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*6,393

P/E8.45

F P/E12.50

BVPS33,848

P/B1.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: SMB VNM DSN GDT MBB
Trending: VNM (31.054) - FLC (26.478) - FPT (20.792) - MWG (20.068) - HPG (19.859)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu