CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,000

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa706

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 56,600

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T321

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.84

F P/E11.57

BVPS31,234

P/B1.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: CMV GAS PLX UIC VAF
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu