CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

42,500

(%)
10/07/2020 15:00

Mở cửa42,500

Cao nhất42,500

Thấp nhất42,500

KLGD190

Vốn hóa600

Dư mua220

Dư bán320

Cao 52T 56,600

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T307

NN mua-

% NN sở hữu0.43

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E11.76

F P/E9.84

BVPS31,928

P/B1.33

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: CMV HAX HTL CCI STB
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu