CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

46,300

2,500 (+5.71%)
25/01/2021 13:51

Mở cửa46,300

Cao nhất46,300

Thấp nhất46,300

KLGD100

Vốn hóa653.79

Dư mua1,700

Dư bán2,100

Cao 52T 53,000

Thấp 52T39,200

KLBQ 52T922

NN mua-

% NN sở hữu0.40

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*2,632

P/E16.64

F P/E10.14

BVPS31,354

P/B1.40

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: TMC VGC PSH CNG MWG
Trending: HPG (80.934) - ROS (75.804) - MBB (67.811) - SHB (62.975) - STB (59.190)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.