CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,000

(%)
25/02/2020 15:00

Mở cửa50,000

Cao nhất50,000

Thấp nhất50,000

KLGD

Vốn hóa706

Dư mua100

Dư bán130

Cao 52T 56,600

Thấp 52T46,200

KLBQ 52T314

NN mua-

% NN sở hữu0.45

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.84

F P/E11.57

BVPS31,491

P/B1.59

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: PET HAH TDH VNM BID
Trending: VNM (32.861) - CTG (26.858) - HPG (25.120) - MBB (24.801) - ROS (23.610)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu