CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,000

(%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa706

Dư mua

Dư bán3,530

Cao 52T 56,600

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T322

NN mua-

% NN sở hữu0.43

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.84

F P/E11.57

BVPS31,234

P/B1.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: CMV GAS PLX UIC VAF
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài49,4200.35Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước1,976,32514
Tổ chức nước ngoài13,3400.09
Tổ chức trong nước12,081,54385.56
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài50,4200.36Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước2,111,83514.96
CĐ Nhà nước6,325,01644.79TCT Dầu Việt Nam
Tổ chức nước ngoài13,0900.09
Tổ chức trong nước5,620,26739.80
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
19/01/2018Cá nhân nước ngoài50,4200.36Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước2,111,83514.96
CĐ Nhà nước6,325,01644.79TCT Dầu Việt Nam
CĐ trong nước khác5,620,26739.80
Tổ chức nước ngoài13,0900.09