CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,900

2,900 (+6.04%)
25/11/2020 11:29

Mở cửa50,900

Cao nhất50,900

Thấp nhất50,900

KLGD20

Vốn hóa719

Dư mua40

Dư bán960

Cao 52T 53,000

Thấp 52T39,200

KLBQ 52T785

NN mua10

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.28

F P/E11.11

BVPS32,257

P/B1.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: PLX AMD ITA HAX PVS
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân nước ngoài49,4200.35Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước1,976,32514
Tổ chức nước ngoài13,3400.09
Tổ chức trong nước12,081,54385.56
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân nước ngoài50,4200.36Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước2,111,83514.96
CĐ Nhà nước6,325,01644.79TCT Dầu Việt Nam
Tổ chức nước ngoài13,0900.09
Tổ chức trong nước5,620,26739.80
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
19/01/2018Cá nhân nước ngoài50,4200.36Chart cơ cấu sở hửu
Cá nhân trong nước2,111,83514.96
CĐ Nhà nước6,325,01644.79TCT Dầu Việt Nam
CĐ trong nước khác5,620,26739.80
Tổ chức nước ngoài13,0900.09
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.