CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,000

(%)
05/08/2020 11:29

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa706

Dư mua

Dư bán3,530

Cao 52T 56,600

Thấp 52T40,700

KLBQ 52T322

NN mua-

% NN sở hữu0.43

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.84

F P/E11.57

BVPS31,234

P/B1.60

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: CMV GAS PLX UIC VAF
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Lê Văn NghĩaCTHĐQT1966CN Kế toán3,500,8262012
Ông Lê Văn BáchTVHĐQT1975ThS QTKD2,824,2002018
Ông Phạm Văn ThoạiTVHĐQT1964KS Dầu khí2,598,7572012
Ông Trần Minh HàTVHĐQT1960CN Chính trị/CN Kinh tế3,000,0002012
Ông Lê Tấn ThươngTGĐ/TVHĐQT1971CN Ngoại thương/ThS QTKD/CN Anh văn141,3701993
Ông Nguyễn Chơn QuangPhó TGĐ1982ThS QTKD4,7402010
Ông Phạm Văn KhoaPhó TGĐ1973KS Xây dựng5,6001999
Ông Phạm Công QuyềnKTT/GĐ Tài chính1963CN Ngoại thương/CN Tài Chính/ThS QTKD100,2551986
Ông Nguyễn Đức LinhTBKS1975ThS Kinh tế2017
Ông Bùi Huy ThắngThành viên BKS-N/a2019
Bà Ngô Phương HạnhThành viên BKS-N/a2019
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Lê Văn NghĩaCTHĐQT1966CN Kế toán3,500,8262012
Ông Lê Văn BáchTVHĐQT1975ThS QTKD2,824,2002018
Ông Phạm Văn ThoạiTVHĐQT1964KS Dầu khí2,598,7572012
Ông Trần Minh HàTVHĐQT1960CN Chính trị/CN Kinh tế3,000,0002012
Ông Lê Tấn ThươngTGĐ/TVHĐQT1971CN Ngoại thương/ThS QTKD/CN Anh văn141,3701993
Ông Nguyễn Chơn QuangPhó TGĐ1982ThS QTKD4,7402010
Ông Phạm Văn KhoaPhó TGĐ1973KS Xây dựng5,6001999
Ông Phạm Công QuyềnKTT/GĐ Tài chính1963CN Ngoại thương/CN Tài Chính/ThS QTKD100,2551986
Ông Nguyễn Đức LinhTBKS1975ThS Kinh tế2017
Ông Bùi Huy ThắngThành viên BKS-N/a2019
Bà Ngô Phương HạnhThành viên BKS-N/a2019
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Lê Văn NghĩaCTHĐQT1966CN Kế toán3,500,8262012
Ông Lê Văn BáchTVHĐQT1975ThS QTKD2,824,2002018
Ông Phạm Văn ThoạiTVHĐQT1964KS Dầu khí2,598,7572012
Ông Trần Minh HàTVHĐQT1960CN Chính trị/CN Kinh tế3,000,0002012
Ông Lê Tấn ThươngTGĐ/TVHĐQT1971CN Ngoại thương/ThS QTKD/CN Anh văn141,3701993
Ông Nguyễn Chơn QuangPhó TGĐ1982ThS QTKD4,7402010
Ông Phạm Văn KhoaPhó TGĐ1973KS Xây dựng5,6001999
Ông Phạm Công QuyềnKTT/GĐ Tài chính1963CN Ngoại thương/CN Tài Chính/ThS QTKD100,2551986
Ông Nguyễn Đức LinhTBKS1975ThS Kinh tế2017
Ông Ngụy Thành QuốcThành viên BKS1990ThS Kinh tế2012
Ông Võ Tuấn HàoThành viên BKS1977ThS Kinh tế2017