CTCP Vật tư Xăng Dầu (HOSE: COM)

Materials - Petroleum Joint Stock Company

50,900

2,900 (+6.04%)
25/11/2020 11:29

Mở cửa50,900

Cao nhất50,900

Thấp nhất50,900

KLGD20

Vốn hóa719

Dư mua40

Dư bán960

Cao 52T 53,000

Thấp 52T39,200

KLBQ 52T785

NN mua10

% NN sở hữu0.39

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*3,614

P/E13.28

F P/E11.11

BVPS32,257

P/B1.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng COM: PLX AMD ITA HAX PVS
Trending: HPG (92.177) - VNM (47.847) - HSG (46.032) - TCB (44.551) - MBB (37.623)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Vật tư Xăng Dầu

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2020Ông Phạm Văn ThoạiCTHĐQT1964KS Dầu khí3,359,2542012
Ông Lê Văn BáchTVHĐQT1975ThS QTKD2,824,2002018
Ông Lê Văn NghĩaTVHĐQT1966CN Kế toán3,500,8262012
Ông Trần Minh HàTVHĐQT1960CN Chính trị/CN Kinh tế3,000,0002012
Bà Trần Thị Phương KhanhTVHĐQT1973N/a2,239,503N/A
Ông Lê Tấn ThươngTGĐ/TVHĐQT1971CN Ngoại thương/ThS QTKD/CN Anh văn141,3701993
Ông Nguyễn Chơn QuangPhó TGĐ1982ThS QTKD4,7402010
Ông Phạm Văn KhoaPhó TGĐ1973KS Xây dựng7,6001999
Ông Phạm Công QuyềnKTT/GĐ Tài chính1963CN Ngoại thương/CN Tài Chính/ThS QTKD100,2551986
Ông Nguyễn Đức LinhTBKS1975ThS Kinh tế2017
Ông Bùi Huy ThắngThành viên BKS-N/a2019
Bà Ngô Phương HạnhThành viên BKS-N/a2019
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Lê Văn NghĩaCTHĐQT1966CN Kế toán3,500,8262012
Ông Lê Văn BáchTVHĐQT1975ThS QTKD2,824,2002018
Ông Phạm Văn ThoạiTVHĐQT1964KS Dầu khí2,598,7572012
Ông Trần Minh HàTVHĐQT1960CN Chính trị/CN Kinh tế3,000,0002012
Ông Lê Tấn ThươngTGĐ/TVHĐQT1971CN Ngoại thương/ThS QTKD/CN Anh văn141,3701993
Ông Nguyễn Chơn QuangPhó TGĐ1982ThS QTKD4,7402010
Ông Phạm Văn KhoaPhó TGĐ1973KS Xây dựng5,6001999
Ông Phạm Công QuyềnKTT/GĐ Tài chính1963CN Ngoại thương/CN Tài Chính/ThS QTKD100,2551986
Ông Nguyễn Đức LinhTBKS1975ThS Kinh tế2017
Ông Bùi Huy ThắngThành viên BKS-N/a2019
Bà Ngô Phương HạnhThành viên BKS-N/a2019
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Lê Văn NghĩaCTHĐQT1966CN Kế toán3,500,8262012
Ông Lê Văn BáchTVHĐQT1975ThS QTKD2,824,2002018
Ông Phạm Văn ThoạiTVHĐQT1964KS Dầu khí2,598,7572012
Ông Trần Minh HàTVHĐQT1960CN Chính trị/CN Kinh tế3,000,0002012
Ông Lê Tấn ThươngTGĐ/TVHĐQT1971CN Ngoại thương/ThS QTKD/CN Anh văn141,3701993
Ông Nguyễn Chơn QuangPhó TGĐ1982ThS QTKD4,7402010
Ông Phạm Văn KhoaPhó TGĐ1973KS Xây dựng5,6001999
Ông Phạm Công QuyềnKTT/GĐ Tài chính1963CN Ngoại thương/CN Tài Chính/ThS QTKD100,2551986
Ông Nguyễn Đức LinhTBKS1975ThS Kinh tế2017
Ông Bùi Huy ThắngThành viên BKS-N/a2019
Bà Ngô Phương HạnhThành viên BKS-N/a2019
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.